• Ons Kindcentrum Sint Ludgerus
  • Lekker buiten sporten!

Ons Kindcentrum Sint Ludgerus

Lekker buiten sporten!

KANJERSCHOOL

Kanjerschool


Kanjertraining is een zeer succesvolle training voor kinderen, die sociaal onhandig zijn en niet lekker in hun vel zitten. Kinderen die bijvoorbeeld te verlegen zijn, agressief zijn, overal een grapje van maken, verdrietig zijn, gepest worden, anderen pesten, weinig zelfvertrouwen hebben, of weinig vriendjes en vriendinnetjes hebben.

De Kanjertraining heeft als doel dat het individuele kind zich gesterkt voelt, meer zelfvertrouwen heeft, beter grip heeft op sociale situaties en zijn/haar gevoelens beter kan uiten.  Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende dierfiguren. De dierfiguren zijn vergelijkingen van (kinder)gedrag. Zo kan men zich gedragen als:

• Het aapje. Deze probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus (het rode petje)
• Het konijn. Deze denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst. (het gele petje)
• De pestvogel. Deze vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet. (het zwarte petje)
 De tijger. Dit is een Kanjer. Een kind dat assertief maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven, is een tijger. (het witte petje)

Tijdens de Kanjertraining komen tal van onderwerpen aan de orde zoals:
gespreksvaardigheid
? interesse tonen
? mening durven geven
? stoppen met treiteren
? zelfvertrouwen
? trots zijn
? uit slachtofferrol stappen
? heft in eigen hand nemen


Kernwoorden zijn : vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect.
 

Sint Ludgerusschool     Weverswei 4a, 8711 GP Workum     t 0515- 54 25 53