• Ons Kindcentrum Sint Ludgerus
  • Lekker buiten sporten!

Ons Kindcentrum Sint Ludgerus

Lekker buiten sporten!

HOOFDLUIS

Hoofdluis is op veel (basis)scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk om er vanaf te komen. Dat komt omdat hoofdluis erg besmettelijk is. Hoofdluis verspreidt zich razend snel. Hoe eerder u erbij bent, hoe kleiner de kans dat de hoofdluis zich uitbreidt. Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op school. Als er hoofdluis heerst, dan is een zorgvuldige, effectieve aanpak nodig. In dit protocol vindt u alle informatie over hoofdluis, de aanpak, de taken van school
 
De school wordt gezien als de plaats waar hoofdluis zich verspreidt en ouders vinden soms dat de schoolleiding maar een oplossing moet zoeken voor het hoofdluisprobleem. Noodzakelijk in het bestrijden van hoofdluis is de samenwerking van ouders en school. Ouders hebben de verantwoordelijkheid voor hun kinderen en de school heeft de verantwoordelijkheid voor het leefklimaat op school.
 
Ervaringen op verschillende scholen in het land hebben geleerd dat er uitstekende resultaten worden bereikt wanneer de ouders op school zelf betrokken worden bij, en zorg dragen voor, de uitvoering van de hoofdluiscontrole en de voorlichting aan andere ouders. Door het opzetten van een ouderwerkgroep kan hoofdluis zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en adequaat worden aangepakt. Het doel van dit protocol is ouders en school te motiveren samen te werken in het bestrijden van hoofdluis bij kinderen.
 
Mocht u thuis bij u kind hoofdluis constateren neemt u dan contact op
met de leerkracht of met de kriebelmoeders:
 
                -Anita de Ringh 0515-542805/06-52603470
                -Hilda Hiemstra-Koornstra 06-13489961


Hoofdluisprotocol

Sint Ludgerusschool     Weverswei 4a, 8711 GP Workum     t 0515- 54 25 53