• Ons Kindcentrum Sint Ludgerus
  • Lekker buiten sporten!

Ons Kindcentrum Sint Ludgerus

Lekker buiten sporten!

SCHOOLADVIESCOMMISSIE (SAC)De SAC volgt het ‘reglement SAC Bisschop Möller
Stichting’. Het doel van de SAC zal als volgt zijn:

De schooladviescommissie is de schoolnabije geleding die de belangen behartigt
van voornamelijk ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een
adviserende rol richting de directeur van de school aangaande de (meerjaren)
beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen:
- onderwijs;
- opvoeding;
- de onderwijskundige identiteit van de school;
- de levensbeschouwelijke identiteit van de school.
Voorts signaleert de SAC operationele knelpunten en draagt oplossingen aan.

De zittingstermijn van de SAC was een periode van 4 jaar, met de optie voor nog
eens een periode van 4 jaar. Na goed overleg is er gekozen voor een periode van
3 jaar, met de optie voor nog eens een periode van 3 jaar.

Samenstelling SAC:

Johannes de Ringh                          
Jinke Yntema     
Marco van der Wolf
Elias Jonkman                               
                                    

Sint Ludgerusschool     Weverswei 4a, 8711 GP Workum     t 0515- 54 25 53