• Ons Kindcentrum Sint Ludgerus
  • Lekker buiten sporten!

Ons Kindcentrum Sint Ludgerus

Lekker buiten sporten!

WIE ZIJN WIJ

De visie van de Sint Ludgerusschool:

Op onze school helpen we kinderen bij het verwerven van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden die ze in de toekomst nodig zullen hebben.
Wij vinden daarbij samenwerking, samen dingen ondernemen, saamhorigheid en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de omgeving van belang. Daarnaast zelfstandigheid en een kritische blik naar jezelf en de wereld waar je in leeft. De school streeft ernaar om de talenten van ieder kind tot ontplooiing te laten komen.

Voorwaarde hiervoor is dat het kind leeft en werkt vanuit een gevoel van zelfvertrouwen. Dit houdt in dat de school wil aansluiten bij de individuele ontwikkelbehoefte en capaciteiten van elk kind. De school zal daarbij steeds recht moeten blijven doen aan het uitganspunt dat ieder mens / kind uniek is en zich pas ten volle kan ontwikkelen als dat samen gaat met de ander en zijn omgeving.

In zo’n omgeving kunnen de leerlingen ontspannen en geconcentreerd spelen en werken, om zo te komen tot voldoende zelfvertrouwen, om nieuwe relaties en uitdagingen aan te gaan voor een optimale ontplooiing. 


 

Sint Ludgerusschool     Weverswei 4a, 8711 GP Workum     t 0515- 54 25 53